Algemene gedragsregels

Glabbeekse Joggingclub vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het joggen als op het gebruik en het betreden van het complex van toepassing zijn.

Kleedkamer / douches

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
 • Maak de kleedkamers schoon voor de volgende training
 • De laatste die de douches gebruikt maakt de vloer proper
 • Gelieve geen voedselresten in de vuilbakjes in de kleedkamers achter te laten
 • Zorg er voor dat de verwarming uitgeschakeld wordt na het douchen
 • Schakel de boilers uit na het douchen
 • Het is verboden te roken in de kleedkamers en douches
 • Iedereen die gebruik maakt van de kleedkamers helpt mee, in een beurtsysteem om de 2 maanden, met het grondig kuisen van de kleedkamers

Kantine

 • Het is verboden te roken in de kantine
 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
 • Laat de toiletten proper achter na elk gebruik

Tijdens de training

 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels
 • Bij onvoldoende zichtbaarheid is het verplicht een fluohesje aan te doen
 • Het gebruik van een lampje bij onvoldoende zichtbaarheid is aangeraden
 • Heb respect voor de andere weggebruikers

Leden / vrijwilliger

 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en proper worden achtergelaten
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met een vertegenwoordiger van de vereniging
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde keurig
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk
 • Drugsbezit en drugsgebruik is bij clubacitiveiten niet toegestaan
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen

Schorsing

Het bestuur kan een lid schorsen wanneer hij of zij zich schuldig maakt aan wangedrag dat in strijd is met het huishoudelijk reglement.

Ontzegging van het lidmaatschap

De algemene vergadering kan een lid het lidmaatschap ontzeggen om de volgende redenen:

 • Door ergerlijk of herhaaldelijk wangedrag, in strijd met dit reglement, waardoor de vereniging wordt geschaad
 • Als een lid zich schuldig maakt aan openlijke geweldpleging jegens bezoekers, bestuursleden, leden of vrijwilligers
 • Door de vereniging in diskrediet te brengen
 • Diefstal in en rond het sportcomplex
 • Bij niet tijdige betaling van het jaarlijks lidgeld