Het bestuur

Het dagelijks bestuur van de Glabbeekse Joggingclub vzw bestaat uit

  • Voorzitter Eric Vandeput
  • Secretaris Boogaerts Anja
  • Penningmeester Stijn Truyens
  • Bestuursleden Van Passel Ria, Van Uytsel Mario

Doelstelling

Onze club wil mensen de kans geven op een verantwoorde en recreatieve manier aan (loop)sport te doen. Recreatiesport is een vorm van sportbeoefening die iedereen kan beleven. Ontspanning, zelfontplooiing, gezondheid en sociaal contact zijn hierbij zeer belangrijke factoren. Voor sommigen komt daar na verloop van tijd nog het aspect competitie bij. Het is niet uitgesloten dat je als recreant je grenzen wilt verleggen door deel te nemen aan lokale stratenloop of stadslopen. Iedereen is hierin vrij om daar aan mee te doen of niet. Omgekeerd kan ook, een wedstrijdatleet die door bepaalde omstandigheden wat gas terugneemt en recreatief aan sport doet.

Recreatiesport mag niet te speels opgevat worden. Om het gezond te houden is een zekere regelmaat in trainingsarbeid noodzakelijk. Om blessurevrij te kunnen sporten is het af te raden je lichaam schoksgewijs te belasten. Een regelmatige en opbouwende trainingsarbeid is dan ook aanbevolen. Uitgangspunt is een trainingsaanbod dat aansluit bij uw niveau en uw wensen en dit onder deskundige begeleiding.

Het is voor ons belangrijk dat u zich thuis voelt in ons midden. Hebt u een probleem, aarzel dan niet en spreek een bestuurslid aan.

Geschiedenis

Onze vereniging werd in 2000 onder impuls van Jos Vicca, Michel Willems en Rudy Laermans opgericht als onafhankelijke kern van Daring Club Leuven Atletiek.

Het eerste jaar beschikten wij over de accommodatie van voetbalclub Toekomst Bunsbeek, daarna werd de voetbalkantine van SAV Attenrode onze uitvalsbasis. De aanwezigheid van een fit-o-meter en erg landelijke wegen in de nabije omgeving waren daar niet vreemd aan. In de loop van 2007 hebben de Gunningenruiters Vissenaken-Glabbeek de terreinen overgenomen van de voetbalclub. Gelukkig voor ons kunnen wij nog steeds gebruik maken van hun accommodaties.

Doordat we de faciliteiten en expertise van DCLA steeds minder gebruikten, stopten we de onderlinge samenwerking en staan we voortaan op eigen benen. Sinds juli 2015 is onze club een VZW, dit maakte deze grote stap mogelijk. Met behulp van Sporta bieden we al onze leden een professionele ondersteuning aan.